1919

ÉGI VILÁGOSSÁG 1919. I-II-III. hónap, XII. hónap CSONKA ÉV

A csonka év a „dicsőséges” proletárdiktatúra következménye, erre utal a decemberi szám végén: „Nyolc hónapi szünetelés után, melyet részben a szomorú emlékű kommunizmus ideje alatt kiadott tilalom, részben az utána bekövetkezett ellenséges megszállással kapcsolatos cenzúra parancsolt reánk, — ezúttal az „Égi Világosság” folyó évi negyedik s egyszersmind ez évben utolsó számát adjuk olvasóinknak. A jelen számmal azonban — sajnos — még nem tudjuk kilátásba venni azt is, hogy a folyóiratot továbbra is megjelentethessük.”

Optimized by Optimole
RSS
Follow by Email
Pinterest