1920

ÉGI VILÁGOSSÁG 1920. I-IV. hónap, 1920. VI-XII. hónap CSONKA ÉV

(A viharos történelmi viszonyok miatt)
„Múlt évi december havi utolsó számunkban vázoltuk ama nehézségeket, amelyek folyóiratunk folytatólagos kiadásának útjában állanak, Azóta ezek a nehézségek újból tetemesen emelkedtek, mert a papir és nyomtatási költségek ára ijesztő módon emelkedett s előreláthatólag emelkedni fog még ezután is. „

Optimized by Optimole
RSS
Follow by Email
Pinterest